Amodern Arkitektur. Arkitektur som kulturbespegling i osäkerhetens tidevarv.
Bok, 2000

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

HUMANIORA

Arkitektur

Sociologi

Filosofi, etik och religion

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

ISBN

91-86050524