FE2 for liquid-phase sintering with seamless transition from macroscopic compressibility to incompressibility
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Mikael Öhman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Science and Engineering, (1 p. abstract)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08