Med arkitektur...Befria eller Beslå...? Ett modernismens dilemma.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

2 77-94

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Sociologi

Kulturstudier

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07