Bed shear Stress Boundary Conditions for Storage Tank Sedimentation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Åsa Adamsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Virginia Stovin

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Journal of Environmental Engineering, ASCE

0733-9372 (ISSN)

Vol. 129 7 651-658

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07