Multiscale modeling of porous media
Paper i proceeding, 2012

Författare

Carl Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 25th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM25, K. Persson, J. Revsted, G. Sandberg and M. Wallin (eds.)

137-140

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07