Variationally consistent computational homogenization - Selected issues and applications
Paper i proceeding, 2011

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of NSCM-24, the 24th Nordic Seminar on Computational Mechanics

25-26

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08