Assessment of homogenization errors in transient problems
Paper i proceeding, 2011

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fang Su

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Recent Developments and Innovtive Applications in Computational Mechanics, D. Mueller-Hoeppe, S. Loehnert and S. Reese (eds.)

207-214
978-3-642-17483-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-3-642-17483-4

Mer information

Skapat

2017-10-08