Effect of a staggered magnetic field on the S=1 Haldane chain with single-ion anisotropy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anfuso Fabrizio

Chalmers, Teknisk fysik

Physics Letters A

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13