Knight shifts around vacancies in the 2D Heisenberg model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fabrizio Anfuso

Chalmers, Teknisk fysik

Physical Review Letters

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13