Interaction effects between impurities in low dimensional spin-1/2 antiferromagnets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fabrizio Anfuso

Chalmers, Teknisk fysik

European Physics Letters

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13