Situationer av Arkitektur. Arkitekturprojektets filosofi: Makt, Begär och Situation
Kapitel i bok, 2006

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Utforskande Arkitektur

31-64
91-975901-4-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Filosofi, etik och religion

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-975901-4-2

Mer information

Skapat

2017-10-06