Stadsgestaltningens renässans - en fråga om stadens arkitektur som ett socialt projekt?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

plan

2/3

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08