Den svenska scenen. Ur den post-funktionalistiska vilsenheten mot en poetisk modernism?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Blöd By

41 26-33

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07