Befriande Arkitektur. Studier av Nutida Arkitektur i Social förvandling.
Bok, 1993

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06