Laurent Beaudouin: Ljuset är i arkitekturen förkroppsligad materia.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

5 28-35

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07