Learning from Karlskrona : Beyond Convention and Invention.
Kapitel i bok, 1999

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

GROMARK, S., T. TANNINEN and I. AMBROSE. Resurgence and transcendence : Assessing social consequences of the implementation of housing policies & renewal policies Europe Proceedings from CIB W69 meeting in Göteborg june 4-8 1998. Göteborg, CIB W69/Chalmers School of Architecture.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13