Methods for Evaluation of Safety in Complex Process Control. Critical review of processes and methods used in the nuclear power domain and suggestions for research activities.
Rapport, 2012

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Håkan Alm

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi

Tillämpad psykologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08