Effect of staggered magnetic field one the spin-1 Haldane chain with single-ion anisotropy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fabrizio Anfuso

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07