Graphene as transparent electrode for GaN-based VCSELs
Poster (konferens), 2012

Författare

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

César Javier Lockhart de la Rosa

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jie Sun

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Avgust Yurgens

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Workshop on Nitride Semiconductors 2012, October 14-19, 2012, Sapporo, Japan

ThP-OD-34-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07