Allmänintressebolag: Gemensamt, effektivt, hållbart
Rapport, 2008

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

Statsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07