Accelerated Monte Carlo models to simulate fluorescence spectra from layered tissues
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

J. Swartling

A. Pifferi

S. Andersson-Engels

Journal of the Optical Society of America. A, Optics and image science

0740-3232 (ISSN)

Vol. 20 4 714-727

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

DOI

10.1364/josaa.20.000714

Mer information

Skapat

2017-10-10