Influence of cell shape and aggregate formation on the optical properties of flowing whole blood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

J. Swartling

P. Aruna

S. Andersson-Engels

Applied Optics

0003-6935 (ISSN)

Vol. 42 7 1384-1394

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1364/ao.42.001384

Mer information

Skapat

2017-10-10