Blood analysis by Raman spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

T. W. Koo

J. Oh

M. Hunter

S. Sasic

M. S. Feld

G. L. Horowitz

Optics Letters

0146-9592 (ISSN) 1539-4794 (eISSN)

Vol. 27 22 2004-2006

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1364/ol.27.002004

Mer information

Skapat

2017-10-10