T-matrix computations of light scattering by red blood cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

P. Alsholm

A. Karlsson

S. Andersson-Engels

Applied Optics

0003-6935 (ISSN)

Vol. 37 13 2735-2748

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

DOI

10.1364/ao.37.002735

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13