Optical absorption of blood depends on temperature during a 0.5 ms laser pulse at 586 nm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

W. Verkruysse

T. E. Milner

J. F. Beek

G. W. Lucassen

M. J. C. van Gemert

Photochemistry and Photobiology

0031-8655 (ISSN)

Vol. 67 3 276-281

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1111/j.1751-1097.1998.tb05199.x

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13