Changes in optical properties of human whole blood in vitro due to slow heating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

G. W. Lucassen

W. Verkruysse

S. Andersson-Engels

M. J. C. vanGemert

Photochemistry and Photobiology

0031-8655 (ISSN)

Vol. 65 2 366-373

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1111/j.1751-1097.1997.tb08572.x

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13