Optical properties of human whole blood - Changes due to slow heating
Paper i proceeding, 1996

Författare

G. W. Lucassen

W. Verkruysse

S. Andersson-Engels

M. J. C. vanGemert

Laser-Tissue Interaction and Tissue Optics Ii, Proceedings Of

Vol. 2923 24-34

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1117/12.260746

ISBN

0-8194-2325-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13