Measuring and Modelling Innovative New Entry in Swedish Industry
Övrigt konferensbidrag, 1986

Modelling

Swedish Industry

Measuring

Innovative New Entry

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

The Dynamics of Market Economies, North-Holland

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06