Patterns of International Marketing of Technology Intensive Products
Rapport, 1984

Intensive Products

Patterns of International Marketing of Technology

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06