Patterns of International Marketing of Technology Intensive Products
Rapport, 1984

Intensive Products

Patterns of International Marketing of Technology

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi