Diskriminantanalys vid success/failure – studier i företagsekonomi
Rapport, 1984

företagsekonomi

Diskriminantanalys

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07