A note on possible changes in international patenting behaviour
Rapport, 1985

international patenting behaviour

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07