Selma Lagerlöf: Körkarlen. Berättelse
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

Scholarly edition

Redaktör

Jenny Bergenmar

Göteborgs universitet

Petra Söderlund

Ämneskategorier

Språk och litteratur

ISBN

978-91-7230-147-4

Mer information

Skapat

2017-10-10