ASSESS deliverable D1.4, Safety impact assessment of integrated vehicle safety systems
Rapport, 2012

Författare

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jan-André Bühne

Andrés Aparicio

Michael McCarthy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08