ASSESS deliverable D2.2, Socio-economic impact of safety systems
Rapport, 2012

Författare

Jan-André Bühne

Andreas Lüdeke

Susanne Schönebeck

Jan Dobberstein

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Michael McCarthy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik