ASSESS deliverable D2.2, Socio-economic impact of safety systems
Rapport, 2012

Författare

Jan-André Bühne

Andreas Lüdeke

Susanne Schönebeck

Jan Dobberstein

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Michael McCarthy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08