ASSESS deliverable D2.2, Socio-economic impact of safety systems
Rapport, 2012

Författare

[Person c3b3ff29-a23c-4dca-bb53-3854538f23cf not found]

[Person f2d17ed4-4f55-4d99-8d2f-cfdc0d76439c not found]

[Person 95f17b8c-6d9c-4800-9c13-18a46235fd46 not found]

[Person 33e05b6f-8760-4223-9170-6d9a5eee75ee not found]

[Person fa423b82-e1ac-4b50-b802-8fb55f6c09cc not found]

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

[Person 27c1dd24-e507-423b-9cf9-c93a07a0ad99 not found]

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

[Person 0220657d-f59f-42c0-8171-d21d522f14e8 not found]

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08