In Conversation: Peter Zumthor and Juhani Pallasmaa
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Sustaining Identity

Place

Human Experience

Författare

Michael Asgaard Andersen

Chalmers, Arkitektur

Peter Zumthor

Juhani Pallasmaa

Architectural Design

0003-8504 (ISSN)

6 22-25

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07