New Nordic: Architecture & Identity
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

Redaktör

Kjeld Kjeldsen

Jeanne Rank Schelde

Michael Asgaard Andersen

Chalmers, Arkitektur

Michael Juul Holm

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

978-87-92877-06-2

Mer information

Skapat

2017-10-07