CFD validation of a high speed transonic 3.5 stage axial compressor
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Lars R Ellbrant

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Hans Mårtensson

ISABE-2011

ISABE-2011-1226

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06