The strength of strong ties: University spin-offs and the significance of historical relations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mattias Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

M. Jacob

T. Hellström

Journal of Technology Transfer

Vol. 30 271-286

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06