Scattering by Screw Heads in Reflecting surfaces and their effect on the sidelobes of reflector antennas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477 (ISSN) 1098-2760 (eISSN)

Vol. 38 3 213-217

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06