Presentation of the spectral electric and magnetic field integral equations used in G2DMULT for analyzing cylindrical structures of multi-material regions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477 (ISSN) 1098-2760 (eISSN)

Vol. 34 2 88-93

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07