Calculation of Self Impedance and Radiation Efficiency of a Dipole near a Lossy Cylinder with Arbitrary Cross Section by Using the Moment Method and a Spectrum of Two-dimensional Solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477 (ISSN) 1098-2760 (eISSN)

Vol. 32 2 108-112

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07