FOU-kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterskor i Fyrbodal
Rapport, 2012

Sammanfattning Betydelsen av FoU-kompetensförsörjningsprogrammet som varit en medveten och strategisk satsning inom FoU-området kan sammanfattas på följande sätt: Deltagarnas behållning och föreskriven akademisk utveckling har haft en närmast hundraprocentig måluppfyllelse och gett kliniskt verksamma sjuksköterskor en bra start på sin akademiska karriär. Programmet illustrerar ett effektivt sätt att stimulera sjuksköterskors livslånga lärande genom att bygga upp förmågan att genomföra och tillämpa omvårdnadsforskning i klinisk praktik. Programmet har också bidragit till utvecklingen av kompetenta handledare för studenter under utbildning. Flertalet av deltagarna har utvecklat både en önskan om och kompetens för att ta på sig ledande uppdrag såväl inom den egna verksamheten som i gränsöverskridande projekt både inom Fyrbodal och nationellt. Programmet har medverkat till att bryta revirtänkande och kan bidra till en mer öppen och gränsöverskridande kultur inom Fyrbodalområdets hälso- och sjukvård. Det har även medverkat till att deltagarna skaffat sig en helhetssyn på och förståelse för olika vårdverksamheter. Programmets design kan användas för att utveckla såväl professionell som vetenskaplig kompetens och kan med fördel användas inom andra yrkesgrupper med medellång vårdutbildning, eller för en tvärprofessionell grupp.

Pedagogical model

Building ResearchCapacity

Nursing Research

Advanced level

Mode 2

Research & Development Programme

Collaboration

Lifelong learning

Författare

Siv Bäck-Pettersson

Evelyn Hermansson

Göteborgs universitet

Ninni Sernert

Ann-Charlott Wikström

Lis Palm

Kristin Falk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

ISBN

978-91637-0405-5

Mer information

Skapat

2017-10-10