Strategies and Policies for a New Era in Telecoms: How Sweden managed the growth, boom and bust
Paper i proceeding, 2004

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

E. Andersson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Mattias Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

EURO CPR 2004 Conference, 29-30 March 2004, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08