Innovation System Dynamics in the Swedish telecom Sector (1970-2003)
Paper i proceeding, 2004

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

E. Andersson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Mattias Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

15th ITS Biennial Conference “Connecting societies and markets: communication technology, policy and impacts” September 4-7, 2004, Berlin, Germany

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08