Telecom Dynamics: History and State of the Swedish Telecom Sector and its Innovation System
Kapitel i bok, 2004

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

E. Andersson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Mattias Johansson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

VINNOVA Analysis, VA 2004:04

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12