Specifications for scenario definitions
Rapport, 2010

Accident scenarios

accident analysis

Active safety

Författare

Marcus Wisch

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Lisa Sulzberger

Mike McCarthy

Mathieu Roynard

Wesley Hulshof

Jean-Francois Boissou

Swen Schaub

Ines Heinig

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Matias Viström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06