On Homogenization of Stokes Flow in Porous Media
Licentiatavhandling, 2011

porous media

stokes flow

Multiscale modelling

darcy flow

computational homogenization


Författare

Carl Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Beräkningsmatematik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06