Den petrokemiska revolutionen. Svensk petrokemisk industri 1960-2010
Bok, 2012

Författare

Bengt Berglund

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-633-6817-2

Mer information

Skapat

2017-10-07