Theory of Elastic and Inelastic Tunnelling Microscopy and Spectroscopy: CO on Cu revisited
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Philosophical Transactions Royal Society London A

Vol. 362 1173-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06