Guide for the Assessment of treatment Effectiveness
Rapport, 2011

treatment effectiveness

roadside treatments

Forgiving roadside

Författare

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jan Martinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Philippe Nitsche

Peter Saleh

Yann Goyat

Francesca La Torre

Alessandro Grossi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08